Tavle

Regler for tavlebruk på campus Lysholm

 

På Lysholm er det Instituttillitsvalgte og fakultetstillitsvalgte som er ansvarlige for tavlene og tavlebruken ved campus.

Om du lurer på noe, eller ønsker kontakt med oss, så finner du oss på BR 1.066 i kontortiden eller send mail på su-ilu@studentrad.org.ntnu.no

 

Det skal ved ingen omstendigheter henges opp plakater eller lignende på vegger eller skilt av eksterne aktører. Det skal kun gjøres på oppslagstavler. Det skal bare brukes tegnestifter på tavlene. Er det ikke tegnestifter igjen? Ta kontakt med oss på Facebook eller mail.

 

Regler for tavlebruk

Man skal ikke ta ned andre aktører sine plakater for å gi plass til egne oppslag, med mindre noen plakater har utløpt. Oppdages dette, medfører dette oppslagsforbud. Det er lov til å flytte innenfor tavlen for å få plass, men ikke for å gjemme bort andre plakater

 

Plakater eller skriv med krenkende, diskriminerende og rasistiske budskap eller utsagn er forbudt å henge opp. Blir dette funnet, vil det bli fotografert og politianmeldt. Det er heller ikke lov å henge opp plakater med pornografisk innhold/nakenhet, groteske bilder eller plakater som fremmer vold og kriminalitet.

 

Hold plakatene innenfor markeringer, unngå å henge over skillet, slik at andre kan se hvor det går. Unngå å henge over andre plakater.

 

Plakater som informerer om noe som har vært, kan tas ned. Plakater skal dateres på baksiden av plakaten, da i høyre øverste hjørne når man ser på plakaten forfra. Plakaten skal ikke henge oppe i mer enn fire uker. Ingen datering på plass? Da tas plakaten ned.

 

Det største formatet man kan ha på plakaten er A2. Hvis det er A2 format er det kun tillatt med en plakat. Hvis det er mindre, så er det maks to per tavle.

 

En aktør kan ikke oppta mer enn halve oppmerket tavleareal, eller totale tavle. Hvis det blir oppdaget, blir det sett på som et mindre brudd, og alle plakatene til aktøren blir tatt ned.

 

Om man ønsker tavleplass i en periode utover fire uker, må dette søkes om. Dette gjelder også om man har plakater over A2-format. Søknad sendes til su-ilu@studentrad.org.ntnu.no

 

 

Brudd på tavlebruk

 

Oppta mer enn lovlig plass - mindre brudd, blir rapportert, alle oppslag blir tatt ned, uten noen nødvendige konsekvenser.

 

Bruk av feil oppslagsverktøy (teip, stift) - brudd som fører til advarsel om oppslagsforbud

 

Oppslag utenfor oppslagstavle - Stort brudd som fører til oppslagsforbud

 

Oppslag på feil del av oppslagstavle - brudd som fører til advarsel om oppslagsforbud

 

Mangler datering - mindre brudd, blir rapportert, blir tatt ned, uten noen nødvendige konsekvenser.

 

Flytting av oppslag - brudd som fører til advarsel om oppslagsforbud

 

Oppslag av upassende innhold - Grovt brudd fører til oppslagsforbud, kan også føre til politiannmeldelse, hvis det er av den karakter som er beskrevet lenger opp.

 

 

 

Når brudd er skjedd

 

Hvis man har flere mindre brudd fører det til advarsel.

 

Hvis man har mottatt en advarsel først, så skal det være sendt med et tidsrom til hvor langt oppslagsbruddet skal være. Dette kan variere, etter hvor grovt det første bruddet er. Hvis det ikke er skrevet noe i advarselen så vil en måned gjelde. Man skal også få med i advarselen alle mindre brudd som aktøren har.

 

Hvis det forekommer et grovt brudd, så vil det føre til oppslagsforbud uten gitt advarsel. Lengden på oppslagsforbudet vil variere av hvilken karakter bruddet er. Hvis bruddet er så grovt at det blir politianmeldt, vil oppslagsforbudet være permanent.