Om Oss

Om oss

Studentforeningen skal skape et godt miljø ved instituttet gjennom å aktivisere studentene faglig og sosialt. Studentforeningen skal ivareta studentenes interesser opp mot instituttet ledelse, øvrige studentorganisasjoner, myndigheter og offentlige organisasjoner. Foreningen påtar seg oppgaven som studentorgan for studentene ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Institutt for lærerutdanning (ILU) slik det er skrevet i lov om universiteter og høgskoler.