Styret/utvalgsledere

Styret/utvalgsledere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS! Gamelt. Nytt kommer

 

 

2017:

 

Øverst fra venstre:

Even Onstad, Fadderansvarlig

Fredrik Sæther, Leder Stuggu

Kristian Vinnelrød, Leder SALT

Magnus Halset, Leder SALT Friluftsliv

Silje Riise, Nestleder organisasjon

 

Nederst fra venstre:

Kristina Rødven, Leder SALT Scene

Julia Villemo Skarvøy, Tidligere leder for SALT Revy

Bente Bækkelien, Økonomiansvarlig

Ingvild Olsen, Nestleder Fag og Forskning

Elin Økland,Tidligere redaktør for En klype SALT

Julie Hauger Arikan, Leder Strikk og Drikk

 

Ikke til stede på bildet:

Hannah Holte Stiland, Leder for SALT Revy

Stine Meling, Redaktør for En klype SALT

Lars Emil Sand Fuglum, Sosialansvarlig

Anders Tandberg, Leder Årekomitéen

Andreas Røragen, Leder SALT Sporty

Emil Uggedal Slettedal, Styremedlem

Lisa Kvernberg Bundgård, Styremedlem

Camilla Flesaker Jensen, Fakultetstillitsvalgt

Anders Tangnes, Organisasjonskomite

Morten Djupdal, Organisasjonskomite

Didrik Leganger, Organisasjonskomite