Styret/utvalgsledere

 

Styret og utvalgsledere 2018

SALT sitt styre består av 11 studenter med ulike ansvarsområder Det er vi som drifter studentforeningen med god hjelp fra 8 utvalgsledere som har ansvar for hvert sitt utvalg. Sammen arbeider vi for å gjøre det sosiale miljøet best mulig for studentene. Her finnes det mange muligheter for å engasjere seg i studentforeningen dersom du ønsker det!

Styret

Rad 1 fra venstre:

 

 

 

Camilla Flesaker Jensen

Camilla Sagelv Øyen

Janne Foshaugen

Marit Baastad Andersen

Kommunikasjonsansvarlig

Fagpolitisk nestleder og ITV

Sosialansvarlig

Styremedlem

Som kommunikasjonsansvarlig arbeider Camilla med å få ut informasjon til studentene. Hun har også ansvar for å synliggjøre studentforeningen både på sosiale medier og på campus.

 

Som nestleder representerer Camilla studentforeningen i de tilfeller hvor Kristian ikke kan stille. Hun har også ansvar for den studentpolitiske virksomheten på instituttnivå og å arrangere arrangementer hvor studentene får et faglig utbytte utenfor undervisningen.

Janne arbeider for det sosiale miljøet innad i SALT gjennom å arrangere interne sosiale arrangementer. I tillegg planlegger hun sosiale aktivteter for alle medlemmer i SALT.

 

Som styremedlem deltar Marit på styremøter og hjelper til der det trengs. Det gir henne en god mulighet til å engasjere seg i de ulike delene av studentforeningens drift.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rad 2 fra venstre:

 

 

 

Silje Riise

Karoline Abildsnes

Emil Uggedal Slettedal

 

Organisasjonskomite

Organisasjonskomite og FTV

Organisatorisk nestleder

 

Som medlem i organisasjons- komiteen støtter Silje studentforeningen i sitt arbeid. Komiteen har ansvar for å påse at vedtektene blir fulgt i det daglige arbeidet og under møter. Dersom det er uenighet knyttet til en av vedtektene skal komiteen bistå og komme med tolkning.

Som fakultetstillitsvalgt sitter Karoline i organisasjons- komiteen. De støtter studentforeningen i sitt arbeid og har ansvar for å påse at vedtektene blir fulgt i det daglige arbeidet og under møter. Dersom det er uenighet knyttet til en av vedtektene skal komiteen bistå og komme med tolkning.

Sammen med leder arbeider Emil med å følge opp de ulike utvalgene og utvalgslederne. Han er bindeleddet mellom de ulike utvalgene og styret, samtidig som han støtter og hjelper utvalgene ved behov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rad 3 fra venstre:

 

 

 

Torkil Seljestokken

Kristian Vinnelrød

Martin Sandnes

 

Styremedlem

Leder og ITV

Organisasjonssekretær og ITV

 

Som styremedlem deltar Torkil på styremøter og hjelper til der det trengs. Det gir han en god mulighet til å engasjere seg i de ulike delene av studentforeningens drift

Kristian er styrets leder og har det overordnede ansvaret for studentforeningen. Han passer blant annet på at ting blir gjort og at vi opprettholder et godt samarbeid med andre linjeforeninger og studentorganisasjoner. Kristian er også instituttillitsvalgt og studentforeningens representant utad.

Martin er økonomiansvarlig i SALT og har dermed det øverste ansvaret for studentforeningens økonomi. Han fører blant annet regnskap, lager budsjett og samarbeider med de ulike utvalgene om økonomi. I tillegg er også Martin instituttillitsvalgt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke på bildet:

 

 

 

Bente Bækkelien

Organisasjonskomite

Som medlem i organisasjons- komiteen støtter Bente studentforeningen i sitt arbeid. Komiteen har ansvar for å påse at vedtektene blir fulgt i det daglige arbeidet og under møter. Dersom det er uenighet knyttet til en av vedtektene skal komiteen bistå og komme med tolkning.

 

 

 

Utvalgsledere

Rad 1 fra venstre:

 

 

Julie Hauger Arikan

Stine Meling

Kristina Rødven,

Leder strikk og drikk

Leder en klype SALT

Leder SALT scene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rad 2 fra venstre:

 

 

Anders Tandberg

Håkon Bjørkelund

Birger Pedersen

Fadderansvarlig

Leder SALT sporty

Leder Stuggu

 

 

 

 

 

 

Ikke på bildet:

 

 

Hannah Holte Stiland

Håvar Sørbøen

 

Leder for SALT revy

Leder SALT Friluftsliv