Tillitsvalgte

Fakultetstillitsvalgte (FTV)

Som fakultetstillitsvalgt ved fakultetet for samfunns- og utdanningsvitenskap representerer man studentene i sentrale utvalg og styrer på fakultetsnivå. Her representerer man ikke sitt studieprogram eller institutt, men man skal opptre som representant for alle studentene ved fakultetet. I tillegg sitter de fakultetstillitsvalgte i studentrådet SU.

 

Dette året er Karoline Abildsnes fra ILU valgt som en av fire fakultetstillitsvalgte. Hun vil derfor sitte kontorvakt på campus Lysholm. Ønsker du å snakke med en fakultetstillitsvalgt om saker som gjelder ditt fakultet kan du sende mail til FTVenes mailadresse ftv@su.ntnu.no eller direkte til Karoline på karoline.abi@hotmail.com.

 

 

 

 

 

 

 

 

Programtillitsvalgte (PTV)

De programtillitsvalgte sitter i programrådet for hvert studieprogram og har dermed kontakt med studieprogramansvarlig. Har du spørsmål som gjelder akkurat ditt studieprogram kan de programtillitsvalgte hjelpe deg. Kontaktinformasjon kommer.

 

 

 

 

 

Tillitsvalgte ved institutt for lærerutdanning

De tillitsvalgte arbeider for å gi studentene en bedre studiehverdag og snakker studentenes stemme i saker som gjelder campus, tilrettelegging, læringsmiljø, faglig kvalitet og lignende på ulike nivå ved NTNU. Har du innspill eller trenger du hjelp til noe? Vi oppfordrer deg til å ta kontakt uansett hva du lurer på. Du kan enten komme innom kontoret i kontorets åpningstider, sende oss en mail eller skrive til oss på facebook. Ser du oss på campus blir vi også glade om du slår av en prat. Alle tillitsvalgte har taushetsplikt!

 

Kontoret finner du i Lysholmbygget på Kalvskinnet, rom BR 1.066. Her sitter de instituttillitsvalgte og fakultetstilitsvalgte onsdag og torsdag 10.00-13.00.

 

 

Instituttillitsvalgte (ITV)

Som instituttillitsvalgte ved institutt for lærerutdanning representerer vi studentene i ulike forum på instituttet. I tillegg sitter vi i studentrådet SU sammen med alle tillitsvalgte fra de seks andre instituttene ved fakultetet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU). Vår jobb er å snakke studentenes saker på instituttnivå. Vi holder instituttledelsen informert om hva som angår studentene og vi ønsker derfor at du som student gir oss tilbakemeldinger og stiller spørsmål om studiet. Er det noe som kan gjøre din studiehverdag bedre? Si ifra til oss slik at vi kan arbeide med sakene studentene er opptatte av.

 

De instituttillitsvalgte fra institutt for lærerutdanning:

 

Camilla Sagelv Øyen Solveig Tellevik Torkil Seljestokken

Epost: su-ilu@studentrad.org.ntnu.no