Vedtekter

SALT

Studentforeningen SALT

 

Studentforeningen av lærerstudenter i Trondheim - forkortet SALT er studentene ved institutt for lærerutdanning NTNU sin organisasjon. Foreningen skal legge til rette for faglige og sosiale møteplasser for studentene og snakke studentenes sak opp mot NTNU. Vi har et styre og mange undergrupper, blant annet studentkjelleren Stuggu og SALT friluftsliv. SALT ble stiftet høsten 2013. Under kan du se vedtektene som ble vedtatt på Allmøte 01.11.2018