Tavlereglement

Regler for tavlebruk på Campus Rotvoll

 

 

På Rotvoll er det Instituttillitsvalgte og fakultetstillitsvalgte som er ansvarlige for tavlene og tavlebruken ved campus. Søk tavleplass på e-post: tavle@studentalt.no

 

Det skal ved ingen omstendigheter henges opp plakater eller lignende på vegger eller skilt av eksterne aktører. Det skal kun gjøres på oppslagstavler. Her skal det heller ikke brukes stifter, det er tegnestifter på tavlene. Hvis det er tavle uten mulighet for tegnestifter, så bruk teip. Er det ikke teip eller tegnestifter igjen? Ta kontakt med oss på Facebook eller mail.

 

På Rotvoll har Studentforeningen SALT og Pedagogstudentene reservert plass på noen tavler. Her er det kun disse foreningene som kan henge opp plakater. På de frie plassene kan eksterne aktører henge opp sine plakater.

 

Det er en tavle i A-bygget utenfor Servicesenteret, her må det brukes teip for å henge opp noe. Denne tavlen bruker administrasjonen for å få sin informasjon til studentene.

 

I B-bygget er det en tavle utenfor biblioteket. Her er det beregnet en del til kjøp eller salg, utleie av hybler og jobbtilbud. I tillegg til en del ting som skjer i byen. Her er det en grønn teipbit som skiller delene av tavlen. Pass på at du ikke henger over linjen, og på rett side av linjen. Her må det brukes teip.

 

I C-bygget er tavlen som blir mest brukt. Tavlen er på samme sted som standplass og mange studenter passerer her på vei til kantinen. Denne tavlen er delt inn i tre deler, med en rød linje. Pass på at du ikke henger over linjen, eller på feil side av linjen. Høyre delen er forbeholdt Pedagogstudentene, midterste er SALT sin, og venstre del av tavlen er åpen for eksterne. Det er ingen anledning til å henge opp på de delene som er forbeholdt SALT og Pedagogstudentene, selv om det er ledig plass der. Det skal heller ikke flyttes plakater over for å frigjøre plass til sin plakat.

 

I E-bygget er det flest tavler. Tavlene flest studenter passerer, er tavlene utenfor Akademika i første etasje og i andre etasje mellom glassovergangene mellom bygg B, E og C. Disse tavlene kan alle aktører ta i bruk. Det er to unntak: tavlen utenfor studentkontoret og tavlen ved kopimaskinen i første etasje.

 

Regler for tavlebruk

 

På tavlene som er forbeholdt SALT, Pedagogstudentene og studieadministrasjonen, kan ikke eksterne aktører henge opp sine plakater. Pass på at man henger opp på rett tavle, noen tavler er spesifisert til ulike formål. Altså Kjøp/salg/leie/jobb/informasjon etc på spesifiserte tavler.

 

Man skal ikke flytte andre aktører sine plakater over på feil deler av oppslagstavlene, heller ikke ta ned for å gi plass til egne oppslag, med mindre noen plakater har utløpt. Oppdages dette, medfører dette oppslagsforbud. Det er lov til å flytte innenfor riktig del av tavlen for å få plass, men ikke for å gjemme bort andre plakater

 

Plakater eller skriv med krenkende, diskriminerende og rasistiske budskap eller utsagn er forbudt å henge opp. Blir dette funnet, vil det bli fotografert og politianmeldt. Det er heller ikke lov å henge opp plakater med pornografisk innhold/nakenhet, groteske bilder eller plakater som fremmer vold og kriminalitet.

 

Hold plakatene innenfor markeringer, unngå å henge over skillet, slik at andre kan se hvor det går. Unngå å henge over andre plakater.

 

Plakater som informerer om noe som har vært, kan tas ned. Plakater skal dateres på baksiden av plakaten, da i høyre øverste hjørne når man ser på plakaten forfra. Plakaten skal ikke henge oppe i mer enn fire uker. Ingen datering på plass? Da tas plakaten ned.

 

Det største formatet man kan ha på plakaten er A2. Hvis det er A2 format er det kun tillatt med en plakat. Hvis det er mindre, så er det maks to per tavle.

 

En aktør kan ikke oppta mer enn halve oppmerket tavleareal, eller totale tavle. Hvis det blir oppdaget, blir det sett på som et mindre brudd, og alle plakatene til aktøren blir tatt ned.

 

Om man ønsker tavleplass i en periode utover fire uker, må dette søkes om. Dette gjelder også om man har plakater over A2-format. Søknad sendes til tavle@studentalt.no

 

 

Brudd på tavlebruk

 

Oppta mer enn lovlig plass - mindre brudd, blir rapportert, alle oppslag blir tatt ned, uten noen nødvendige konsekvenser.

 

Bruk av feil oppslagsverktøy (teip, stift) - brudd som fører til advarsel om oppslagsforbud

 

Oppslag utenfor oppslagstavle - Stort brudd som fører til oppslagsforbud

 

Oppslag på feil del av oppslagstavle - brudd som fører til advarsel om oppslagsforbud

 

Mangler datering - mindre brudd, blir rapportert, blir tatt ned, uten noen nødvendige konsekvenser.

 

Flytting av oppslag - brudd som fører til advarsel om oppslagsforbud

 

Oppslag av upassende innhold - Grovt brudd fører til oppslagsforbud, kan også føre til politiannmeldelse, hvis det er av den karakter som er beskrevet lenger opp.

 

 

 

Om brudd har skjedd

 

Hvis man har flere mindre brudd fører det til advarsel.

 

Hvis man har mottatt en advarsel først, så skal det være sendt med et tidsrom til hvor langt oppslagsbruddet skal være. Dette kan variere, etter hvor grovt det første bruddet er. Hvis det ikke er skrevet noe i advarselen så vil en måned gjelde. Man skal også få med i advarselen alle mindre brudd som aktøren har.

 

Hvis det forekommer et grovt brudd, så vil det føre til oppslagsforbud uten gitt advarsel. Lengden på oppslagsforbudet vil variere av hvilken karakter bruddet er. Hvis bruddet er så grovt at det blir politianmeldt, vil oppslagsforbudet være permanent.